Yin-Yogan är Yogans terapeutiska Yogaform och påverkar oss fysiskt, men den ger också en total mental avslappning vilket vi alla behöver emellanåt.
Kort beskrivet är Yin-Yogan ett stretch och avslappningspass där du påverkar framförallt bindväven positivt. Mycket forskning de senare åren har visat att det är bindväven som begränsar vår rörlighet i större utsträckning än muskulaturen. Bindväven är en sammankopplande vävnad mellan muskler och muskler-skelett. Det är bindväven som gör sig påmind hos de flesta utav oss när vi skall upp ur sängen på morgonen.
Alla positioner håller vi i minst 3-5 minuter eftersom det tar längre tid att påverka bindväven än muskulaturen.
Vill du ge dig själv och din bindväv välgörande Yin-Yoga mejla in din anmälan till
I mån av plats är du alltid välkommen att prova en gång utan kostnad
Hjärtligt välkommen!
Ann-Helen