Osteopati

750 kr

 

Information

Behandlingen är speciellt anpassad till individen och det primära målet med en osteopatbehandling är att uppnå de mest gynnsamma förutsättningarna för hälsa. Man utgår alltid från att kroppen har en naturlig förmåga att läka sig själv. Ett flertal fina, mjuka behandlingstekniker finns att tillgå för att återskapa balans.

Dianostagandet är en väldigt viktig del i själva behandlingen eftersom det finns så många faktorer som kan ha betydelse när man tittar på hur vi mår idag. Frågor om patientens livssituation – arbete, familj, socialt, skador, sjukdommar, trauma och dyl. är viktiga för att få en total bild av de besvär som patienten har.

Fysiska/psykiska trauman sätter sig i kroppen och kommer på sikt att förändra kroppshållningen om man inte gör något åt det. Muskelobalanser och nya rörelsemönster skapas som på sikt skapar problem i rörelseapparaten, och som i sin tur kan ge organstörningar och cirkulationsstörningar m.m. Detta behandlas:

Led- och muskelbesvär, arbets- eller belastningsskador, hållningsrelaterade besvär, organproblem som t ex mag- och tarmbesvär, kroniska problem ex. värk eller huvudvärk o.s.v.

Vi som arbetar med detta: