Naprapatbehandling

Johanna flyttar sin mottagning

till Kungskliniken, Kungsparksvägen 83, Kungsbacka from 1/1, tar emot för behandlingar from 1/3.

Information

Vilka besvär behandlar en naprapat?
Smärta kan uppstå genom att samspelet mellan muskler och leder ej fungerar optimalt, smärtan kan vara akut eller kronisk/långvarig.

Smärttillstånd som; nackspärr, spänningshuvudvärk, tennisarmbåge, musarm, nack-, skulder-, axel-, länd-, rygg-, ischias-, knä-, hälsene-, och käkledsbesvär är exempel på besvär som patienter söker för.

Naprapatens helhetssyn på behandlingen ger en effektiv smärtlindring för patienten, vilket möjliggör en snabbare återgång till vardagliga aktiviteter/arbetslivet efter skada/sjukskrivning.

Snabbt omhändertagande
Vi ger Dig snabbt omhändertagande och professionellt bemötande när du behöver hjälp.

Rätt behandlingsmetod
Med rätt behandlingsmetod och tidiga åtgärder minskar vi risken för långvariga besvär

Uppföljning av skada
Vi hjälper dig förebygga framtida besvär med personligt tränings-program och ergonomiska råd.
Vi arbetar med såväl akuta som långvariga besvär.

Vad är en Naprapatbehandling?
Genom att främst använda sina egna händer behandlar naprapaten både muskler och leder för att nå en bättre funktion och rörlighet för hela kroppen. Detta helhetstänkande där ortopedisk medicin kombineras med specifik kunskap om rörelseapparatens uppbyggnad och funktion, ligger som grund för naprapatin.

Behandlingsmetoder och individanpassade träningsprogram
Naprapaten har ett flertal behandlingsmetoder där manipulation- och mobiliseringtekniker kan kombineras med massage, stretching och el-terapi(TENS, NMES och skanlab)

Behandlingen syftar inledningsvis till att minska smärtan och återställa kroppens naturliga förmåga till rörlighet. Därefter läggs stor vikt vid att analysera och åtgärda bakomliggande orsaker som till exempel muskulär obalans eller brister i arbetsmiljön. Detta görs med individuellt anpassade träningsprogram, råd om arbetsställningar. Sammantaget gör detta naprapatin till ett mycket effektivt behandlingssystem där man primärt minskar smärtan, sedan återställer funktionen och slutligen ser till att patienten förebygger framtida besvär.

Ordet Naprapati kommer från det tjeckiska ordet “napravit”, och betyder att korrigera, “patos” är grekiska som betyder lidande. Naprapati=korrigera orsak till lidande.

Länkar:

OBS! Om du behöver avboka din tidgårbdet bra att maila, ringa eller skicka ett SMS! Ej avbokad tid senast klockan 18.00 dagen innan debiteras.