Astmahälsan

Boka tid på 0735-30 27 92

Vi finns på Västergatan 16 i Kungsbacka hos Kroppsverksta’n.

Information

Haloterapi innebär inandning av saltpartiklar som är mycket fördelaktigt för tex. astma, luftburna allergier, hudproblem och för att ge ökad lungkapacitet för idrottare.

En behandling tar ca 45 minuter i vårt behandlingsrum som fungerar precis som en naturlig saltgruva. Kom in eller ring så berättar vi mer.

Sanningen om salt är att den:

  • är antibakteriellt
  • är antiinflammatoriskt
  • är superabsorberande

Sverige idag:

  • 9% av barn och 10% av vuxna har astma
  • 13% av barn och 20% av vuxna har allergisnuva/rinit
  • 14% av barn och 25% av vuxna har pollenallergi
    (källa: Astma & allergiförbundet)

Alla dessa kan bli hjälpta

Haloterapi

Haloterapi går ut på att återskapa saltgruvors och -grottors mikroklimat i speciella behandlingsrum med hjälp av specialutvecklad utrustning. Detta lindrar astma, allergi, rökhosta , generella luftrörsbesvär, hudproblem och förbättrar idrottares prestationer.

Öka din lungkapacitet helt naturligt

Hur fungerar det?

Saltpartiklarna har en diameter av 0,1-10 mikron i luften. De större partiklarna fastnar och verkar i de övre luftvägarna då de är så pass stora att de inte kan tränga ned längre än i luftröret och de centrala bronkerna. Endast partiklar under 5 mikrons storlek tränger djupare in i lungan och de partiklar som är mellan 0,1-2,5 mikron storlek tränger in i alveolerna, i lungblåsornas samtliga delområde och där lägger sig på ytan och verkar.

Saltpartiklar – för ökad livskvalitet

Behandling

En behandling hos oss är väldigt enkel och trevlig. Första gången ni besöker oss så kommer ni erbjudas en PEF-mätare som mäter dina lungors kapacitet. Vi kommer att föra statistik över din PEF-utveckling där vi kontrollerar ditt värde före och efter behandling och sedan kan vi tillsammans följa din utvecklingen över tid.
En behandlingsomgång är ca 10-20 behandlingar. För att uppnå bästa resultat så bör ni gå på behandling minst en gång i veckan men helst två gånger i veckan.
Läs vad andra har sagt, klicka här!

Vi följer din utveckling tillsammans